Home :: DVD e Libri :: DVD :: Bujinkan - Masaaki Hatsumi :: Bujinkan Ryuha :: Bujinkan Koppo Jutsu DVD - Masaaki Hatsumi

Bujinkan Koppo Jutsu DVD - Masaaki Hatsumi

Bujinkan Koppo Jutsu DVD - Masaaki Hatsumi
 
(0 feedback)  

The subject of this instructional DVD is "Atemi no tanren". 

Contents include: 

Kamae 
Migi seigan 
Hidari seigan 
Hira ichimonji 
Hoko no kamae 
Bobi no kamae 

Yokuto 
Hoteki 
Keto 
Setto 
Katamaki 
Kappi 
Hito 
Hisaku 
Ransetsu 
Koyoku 
Heppi 
Shihaku 
Kyogi 
Hosoku 
Sakugeki 
Kimon 

Kaeshi waza 
Omote - Gyaku 
Onikudaki 

Koppo Jutsu (Gikan Ryu, Kumogakure Ryu, Gyokushin Ryu)

Formato: DVD NTSC
Lingua: Giapponese con sottotitoli in inglese 
Durata 40 min.
Info DVD   All region - Visualizzabile su qualsiasi dispositivo

 

Codice YVDMH12  
Peso 100.00 gr
 
Il nostro prezzo: 39.95
33%
Prezzo di listino: €59.95
Quantità Non disponibile
: *
: *
: *

Inserisci il codice di sicurezza come mostrato nella figura

:


*
There have been no reviews